KETONLEGEMER I URINEN: HOVEDåRSAKENE OG HVA DU SKAL GJøRE - GENERELL KLINISK

Hva betyr positive ketonlegemer i urinen



Redaksjonens
Høy kortisol: hva det kan være, symptomer og hvordan du laster ned
Høy kortisol: hva det kan være, symptomer og hvordan du laster ned
Positive ketonlegemer i urinen kan være en indikasjon på dekompensert diabetes, langvarig faste eller et kosthold med mye fett og lite karbohydrater, for eksempel. Kjenn andre årsaker til ketonlegemer i urinen og hva du skal gjøre